Állami támogatású kölcsön (max. +10mFt)

1.) A kamattámogatások célja

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel

  • a) a fiatal vagy a többgyermekes támogatott személy
  • aa) új, összkomfortos lakás felépítéséhez,
  • ab) új lakás vásárlásához,
  • b) a nagykorú támogatott személy lakás korszerűsítéséhez

kamattámogatást vehet igénybe.

2.) A kamattámogatások jogosultsági feltételei és mértéke

(1) Kamattámogatást vehet igénybe

    a) a fiatal és a többgyermekes támogatott személy

    aa) Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot,

    ab) egyéb településeken a 20 millió forintot

meg nem haladó – a telekár nélkül számított – összegű, az áfa összegét is tartalmazó építési költségek vagy vételár esetén legalább komfortos komfortfokozatú új lakás építésére vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlására,